Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Služby zaručeného elektronického podpisu

Advokátska kancelária JUDr. Elžbiety T. Dutkovej nastúpila trend moderných informačných a komunikačných technológii využívajúci elektronický spôsob výmeny informácii. Využíva zaručený elektronický podpis (ZEP) za účelom finančnej úspory nákladov klientov, úspory straty času klientov, zrýchlenia súdneho konania a zjednodušenia komunikácie.


ZEP je možné využívať s nasledujúcimi inštitúciami:

 • okresné a krajské súdy SR
 • Obch. register SR
 • daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo
 • katastrálne úrady

Finančná úspora pre klientov:

na obchodnom registri:
 • namiesto (333,50 €) 165,50 € za zápis s.r.o. do OR SR
 • namiesto (829 €) 414,50 € za zápis a.s. do OR SR
 • namiesto (66 €) 33 € za zmenu v OR SR
 • namiesto (6,50 €) 0,33 € za výpis z OR SR v elektronickej podobe
 • namiesto (16,50 €) 0,33 € za listiny zo zbierky listín OR SR

na katastri nehnuteľnosti:
 • namiesto (66 €) 33 € za návrh na vklad práva do katastra
 • namiesto (265,50 €) 130 € za rozhodnutie o vklade v rýchlostnom režime do 15 dní od doručenia návrhu na vklad
 • zníženie poplatku o 15 € pri oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad